Witamy

Nasze przedszkole służy wszechstronnemu rozwojowi dziecka, stwarza dobre warunki do poszerzania wiedzy, nabywania nowych umiejętności, rozwija myślenie oraz pomaga w poznaniu i zrozumieniu siebie i świata. Wspiera pełny rozwój osobowy dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

TERAZ ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ 2 LATKI!

Jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dokonywanych przez Burmistrza Miasta Ząbki w Urzędzie Miasta Ząbki pod numerem 11.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu przedszkola od 2004 roku.